Op zoek naar loonstrook controleren 2016?

   
loonstrook controleren 2016
 
Controleer toeslagen en overuren op je loonstrook.
Technology Solution Partners. Controleer toeslagen en overuren op je loonstrook. Door Dik van Leeuwerden 25 januari 2016. De eerste loonstrook. De eerste loonstrook van het jaar mag altijd op de nodige aandacht rekenen. Van werkgevers, werknemers, consumentenorganisaties en vakbonden. Vakbond CNV Vakmensen is inmiddels gestart met een controle van salarisstroken. Het onderzoek maakt duidelijk dat salarisstroken regelmatig niet kloppen omdat mensen door hun werkgever in de verkeerde functie en schaal zijn ingedeeld. Dat kan veel geld schelen. Controleer die strook! Ook gaat het regelmatig fout met de uitbetaling van toeslagen en de verrekening van overuren. Het advies is dus om altijd je salarisspecificatie te controleren.
Loonstrook wemelt nog van de fouten Nieuws Telegraaf.nl.
De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, kan werkgevers zelfs een boete geven als de loonstrook niet klopt. Maar de praktijk leert dat het effect daarvan uitblijft. Een woordvoerder kon gisteren inhoudelijk niet reageren op de bevindingen. Van vergeten overuren tot het verkeerde belastingtarief: het blijft opletten geblazen voor wie er zeker van wil zijn dat hij krijgt wat hem beloofd is. Veel mensen denken: ach een foutje. Dat wordt achteraf via de inkomstenbelasting wel gecorrigeerd, zegt directeur Erik de Jong van salarisadministrateur Timeflex. Maar daar kun je maar beter niet blindelings vanuit gaan, waarschuwt hij. We kennen voorbeelden dat ook de Belastingdienst de fouten over het hoofd ziet. Bovendien zijn er veel fouten die de Belastingdienst helemaal niet kán controleren, zoals overuren, vergoedingen en declaraties, benadrukt Dik van Leeuwerden van salarisverwerker ADP.
Dit mag een verhuurder je vragen Zimmo.
Dit kan gaan om een loon of pensioenfiche, vervangingsinkomen, of dergelijke. Om toch een beetje discretie te bewaren, mag je wel de naam van je werkgever en je beroep of andere gegevens van een instantie onleesbaar maken. Bij twijfels, mag de verhuurder wel de naam van de werkgever laten controleren.
Loonstrookje vol fouten De Nationale Adviesbalie.
Vanaf begin 2016 zijn werkgevers verplicht om loonstrookjes begrijpelijk te maken voor hun personeel. Nu blijkt echter dat heel wat loonstrookjes wemelen van de fouten. Ook zijn de meeste loonstrookjes er echt niet duidelijker op geworden. Zelf goed opletten. Het is belangrijk om de loonstrook zelf goed in de gaten te houden. Het komt regelmatig voor dat overuren worden vergeten of dat bijvoorbeeld het verkeerde belastingtarief wordt gehanteerd. Volgens Erik de Jong, directeur van salarisadministrateur Timeflex, denken veel mensen dat een foutje op de loonstrook later wel weer wordt rechtgetrokken door de Belastingdienst. Hier kun je beter niet blindelings vanuit gaan. De Belastingdienst ziet ook wel eens fouten over het hoofd, daarnaast zijn er veel fouten die de Belastingdienst zelf niet kan controleren, zo zegt De Jong.
De Wert Hoe werkt de interactieve loonstrook?
Loonstroken aanpassen en controleren doe je eenvoudig met de interactieve loonstrook van NMBRS. Aanpassingen worden meteen doorgevoerd en ook meteen automatisch gecontroleerd! Bespaar tijd en laat NMBRS voor je werken. Bekijk deze korte uitleg. Interactieve Loonstrook van Nmbrs Software. Wil jij ook weten wat NMBRS voor jouw onderneming kan betekenen? Stel mij je vraag. Deel deze pagina. Invoering UBO-register vertraagd. 10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020. Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken? De wert accountants belastingadviseurs. 5623 LJ Eindhoven. 5600 AG Eindhoven. KvK nummer: 17234219. 040 244 42 88. Ontvang de nieuwsbrief. Ik ga akkoord met het verwerken en opslaan van deze gegevens. Meld je aan. Klachten en klokkenluider regeling. Copyright 2016 De Wert accountants belastingadviseurs.
Wet aanpak schijnconstructies en gevolgen voor loonadministratie SalarisNet.
De maatregel per 1 januari 2016 houdt een uitbreiding in van de specificaties die op de loonstrook moeten zijn vermeld: op de loonstrook moeten duidelijk de bestanddelen zijn vermeld waaruit het loon is samengesteld. Bovendien moeten alle bedragen op de loonstrook zijn toegelicht.
Maatregelen tegen schijnconstructies Aanpak schijnconstructies Rijksoverheid.nl.
Onder voorwaarden mogen ook kosten voor huisvesting en zorgverzekering worden ingehouden. Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrook begrijpelijk is voor het personeel. Zo moet duidelijk zijn hoe het loon is opgebouwd. Dit moet voorkomen dat een werknemer op papier minimumloon krijgt uitbetaald, terwijl dat in de praktijk niet zo is.
Bijna payday: hoe lees je een loonstrookje? RTL Nieuws.
21 april 2016 0700: Aangepast: 31 juli 2017 1800.: Het is weer bijna zover: payday. De overheid heft vanaf 1 april iets meer loonbelasting, dus zal je nettosalaris iets lager uitvallen. Wie dat probeert te achterhalen via zijn loonstrookje, komt terecht in een woud van afkortingen. Hoe lees je zon papiertje eigenlijk? Het is lastig, geeft Nico Marinus van HR-dienstverlener Raet toe. Een loonstrookje staat vol met afkortingen, zoals bijvoorbeeld Loonheffing TB en Loon ZVW, die verschillende kostenposten aanduiden. Vakbond CNV berekende begin dit jaar dat in 3 tot 7 procent van de loonstrookjes fouten zaten. Soms wordt iemand ingedeeld in een lagere functie of is het vakantiegeld niet goed berekend. Bekijk" je strookje dus altijd, luidde het advies. Hoewel de meeste loonstrookjes geen fouten bevatten en bedrijven gebonden zijn aan cao's' waarin de afspraken zijn vastgelegd, kan het geen kwaad om dat papiertje toch af en toe eens te controleren. Zo gaat het niet altijd goed met het gewerkte aantal uren als je onregelmatig werkt, vertelt Marinus. Hoe lees je een loonstrookje? Wat betekent het bovenste gedeelte met die vakjes? Je loonstrook is in twee delen opgedeeld.
Loonstrook wat en hoe in 2020? 100% Werkgeverscoach, HR Salaris Payroll Verzekeringen Wet regelgeving Coaching.
100% Werkgeverscoach, HR Salaris Payroll Verzekeringen Wet regelgeving Coaching. Personeelszaken / HRM, Salarisverwerking, Ziekteverzuim wet en regelgeving, Personeelsverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Payrolling, Juridische zaken, Opleiding, ontwikkeling en coaching, HR Scan., Personeel en salarisadministratie. Personeelszaken / HRM. Personeels en inkomensverzekeringen. Premies en loonkostensubsidies. Opleiding, ontwikkeling en coaching. Zoeken naar: Zoeken. Loonstrook wat en hoe in 2020? 30 oktober 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach. Wat hoort er precies op het loonstrookje? De Belastingdienst schrapte onlangs uit het Handboek Loonheffingen 2019 een hele lijst met gegevens die op de loonstroken en de jaaropgaaf van werknemers zouden kunnen staan.
loonstrook ADVOCATEN.NL online rechtsbijstand.
Maatregelen vanaf 1 januari 2016. Werkgevers betalen volledig minimumloon: Elke constructie waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen is verboden. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhoudt op het loon. Duidelijke loonstrook: werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Zij moeten alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt. Minimumloon via bank betalen: werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. De verplichte girale betaling levert een bankafschrift op dat geldt als een objectief en transparant document. Als een werknemer geen bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat, dan kan de werkgever het loon niet op een legale manier uitbetalen.
Loonstrook inzichtelijker door maatregel Wet aanpak schijnconstructies Salaris Vanmorgen.
Werkgevers moeten sinds 1 januari 2016 loonbedragen op de loonstrook nader specificeren, zodat de loonstroken begrijpelijk zijn voor werknemers. De bedragen waaruit het loon is samengesteld, waaronder eventuele onkostenvergoedingen, en ook de bedragen die op het loon zijn ingehouden, moeten zijn gespecificeerd. Dit verplicht werkgevers aan te geven waar de onkostenvergoedingen voor bedoeld zijn, zodat werknemers beter weten waar ze recht op hebben. Ook kan de Inspectie SZW zo beter beoordelen of de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Wml wordt nageleefd. Deze maatregel beoogt situaties tegen te gaan waarin aan werknemers op papier het wettelijk brutominimumloon wordt betaald, maar dit loon deels bestaat uit onkostenvergoedingen die niet tot het wettelijk minimumloon gerekend kunnen worden. De maatregel is als beboetbaar feit opgenomen in de Wml. Het algemene beeld is dat de loonstrook door deze maatregel inzichtelijker en daardoor transparanter geworden is. Dit komt het toezicht op de naleving van de Wml ten goede, omdat de Inspectie SZW meer mogelijkheden heeft om te zien of sprake is van onderbetaling. Ook vakbonden geven aan dat ze dankzij deze maatregel beter kunnen controleren of de loonbetaling klopt.

Contacteer ons