Zoeken naar digitale loonstrook wetgeving

   
digitale loonstrook wetgeving
 
Loonadministratie en personeelsbeheer Securex.
Zo bent u altijd in orde met de sociaaljuridische wetgeving en beschikt u over gebruiksvriendelijke software die uw administratie een pak eenvoudiger maken. Loonadministratie is een tijdrovend en foutgevoelig proces. Maak uzelf die complexe taak gemakkelijk met onze efficiënte tools. Maar personeelsbeheer heeft méér om het lijf dan pure loonberekening. Met expeHRt bieden we u een proactief dienstenpakket waarmee u gedegen en transparant advies krijgt bij al uw HR-vragen. Schakel voor uw loonbrieven over van het papieren naar het digitale tijdperk en maak het u en uw medewerkers veel overzichtelijker en eenvoudiger.
FlexNieuws Loonstrook Artikel 7626: BW.
De digitale loonstrook. Een schriftelijke loonstrook is niet verplicht. De digitale loonstrook is wettelijk toegestaan sinds 1 juli 2010. Werknemers moeten hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming geven, en zijn verplicht hun digitale loonstroken goed te bewaren. In de CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU wordt het volgende bepaald.:
Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden Personeelsadministratie Ondernemen Met Personeel. Goudse logo.
Aanmelden als werkgever. Kerstpakketten en belasting. Telefoon van de zaak. Vakantie en verlof. Alle soorten verlof. Stappen bij ziekte. Verzuimkosten in kaart. Home Administreren Personeelsadministratie Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden. Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden. bijgewerkt op 12 maart 2019. Salarisstroken maken, voor veel ondernemers is het iedere maand weer een uitdaging. Wat zijn de regels? En hoe pak je het slim aan? Volg deze instructies. Een salarisstrook wordt ook wel een loonstrook, loonstrookje of salarisspecificatie genoemd. Hierop staat het loon van een werknemer en hoe dit loon is opgebouwd. Salarisstrook maken, waarom? Volgens de wet ben je verplicht om je werknemers een salarisstrook te geven. Dat hoeft overigens niet iedere maand. De wet schrijft voor dat je een salarisstrook moet geven bij.: de eerste salarisbetaling. iedere salarisbetaling die afwijkt van de vorige. Toch kiezen veel werkgevers ervoor om iedere maand een salarisstrook te sturen. Aan het einde van een jaar moet je trouwens ook een jaaropgave versturen aan je werknemers. Vaak wordt dit gecombineerd met de salarisstrook van december. Hoe maak je een salarisstrook? De meeste bedrijven in Nederland maken gebruik van online software om hun salarisstroken te maken.
Toestemming vragen voor digitale loonstrook Rendement.
Toestemming vragen voor digitale loonstrook. Toestemming vragen voor digitale loonstrook. MS Word 55.57 kb. Download deze tool. Uw onderneming hoeft de salarisstrookjes van werknemers tegenwoordig niet meer op de post te doen. U kunt ze sinds 2010 ook elektronisch verstrekken.
loonstrook Salarisverwerking loonadministratie, alles wat bij loon salaris diensten past.
verstrekken van een loonstrook aan de werknemer. verplichtingen bij indiensttreding van een nieuwe werknemer kopie identiteitsbewijs, e.d. bewaren van administratieve gegevens. De salarisadministratie moet u 7 jaar bewaren, volgens de zogenaamde fiscale bewaarplicht. Uitbesteden of zelf doen van de salarisadministratie? Dit alles is veel werk en omgeven door een complexe en telkens veranderende wet en regelgeving. U hebt niet alleen te maken met fiscale en sociale wetgeving, maar in veel gevallen ook met pensioenen en CAOs. Veel ondernemers branden zich daar niet aan. Het kost veel tijd en loopt risicos op boetes, maar ook het risico dat u geen of onvoldoende gebruik maakt van alle wettelijke mogelijkheden zijn alom aanwezig.
Mijn Onderwijs: Personeel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Meld je aan op Mijn Onderwijs: Personeel. Je elektronische identiteitskaart eID. Een beveiligingscode via een mobiele app. Een beveiligingscode via sms. De app itsme. Meer informatie: Vlaanderen.be Hoe kan ik me aanmelden bij de Vlaamse overheid? Wat doe je bij vragen of problemen? Geraak je niet aangemeld? Neem dan contact op met de Vlaamse Infolijn via het gratis nummer 1700. Raadpleeg bij vragen over.: Je salarisgegevens: De veelgestelde vragen over de salarisbrief of je dossier en relatiebeheerder. Het digitale aanvraagformulier voor de vakbondspremie: Je vakorganisatie of de omzendbrief over de vakbondspremie. Wetgeving en omzendbrieven Edulex.
Loonstrook op papier weigeren! 100% Werkgeverscoach, HR Salaris Payroll Verzekeringen Wet regelgeving Coaching.
De wet is helder als het gaat om het verstrekken van loonstrookjes aan werknemers. De loonstroken moeten schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt. Het enkel elektronisch versturen van de loonstroken mag alléén als de werknemer daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Heeft hij niet ingestemd, dan moet er een papieren versie aan de werknemer worden verstrekt. Maar u hoeft waarschijnlijk niet elke maand een loonstrook aan de werknemer te verstrekken. Een werkgever is verplicht om bij de eerste loonbetaling een loonstrook te verstrekken. Voor daarop volgende loonstroken geldt dat alleen als zich ten opzichte van de vorige loonbetaling een wijziging heeft voorgedaan, anders niet. Van deze regels kan niet in het nadeel van de werknemer worden afgeweken. Zoeken naar: Zoeken. Meest recente berichten. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 10 januari 2020. Beschikking sectorindeling 2020 voor uitzendwerkgevers 10 januari 2020. Payrolling informatie voor inleners 10 januari 2020. 30%-regeling 2020 9 januari 2020. Zwangere docent heeft recht op compensatie voor verlof tijdens vakantie 8 januari 2020.
Loonfiche Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De werkgever is verplicht om aan de werknemer een loonafrekening te overhandigen een soort uittreksel van de individuele rekening, gewoonlijk de loonfiche genoemd opdat deze laatste zou kunnen nagaan hoe zijn loon juist berekend werd, en welke inhoudingen er op zijn loon gedaan werden. Deze afrekening moet bij elke definitieve loonbetaling overhandigd worden overeenkomstig artikel 15 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. De vermeldingen die op elke loonfiche moeten voorkomen, worden door elke paritair comité afzonderlijk vastgelegd zie tabel in bijlage. Bij ontstentenis van enige bepaling, zijn het de vermeldingen die moeten voorkomen zoals die bepaald werden in het koninklijk besluit van 27 september 1966 Belgisch Staatsblad van 11 oktober 1966.: naam en adres van de werkgever.; naam en beginletter van de voornaam van de werknemer.; inschrijvingsnummer van de werknemer bij de werkgever.; periode waarop de afrekening betrekking heeft.; omvang van de prestaties uren, dagen, maanden, aantal stuks, enz.; basisloon, welke ook de eenheid zij die gebruikt wordt om het vast te stellen uur, maand, stuk, prestatieloon, enz.; in speciën verschuldigde sommen.:
Administratieve vereenvoudiging digitale loonbrieven Partena Professional.
Onze digitale tools. Ontdek onze simulators. Sluit u aan. Vergemakkelijk uw administratie: sluit u aan bij ons sociaal verzekeringsfonds. HR-tools en payrollsoftware. Business Process Outsourcing. Uw eerste werknemer. Payroll voor kleine ondernemingen. Payroll voor kmo's.' Consulteer onze sociaal-juridische info. Vind uw payroll-oplossing.
Mogen loonstroken onder de AVG nog gewoon per e-mail als pdf? Ius Mentis.
De gedachte is, dat digitaal lastiger is voor de werknemer om de informatie tot zich te nemen, en dus recht heeft op een hard-copy. Reageer op deze reactie Nuttige reactie, 1! Patrick 20 maart 2018 @ 0757: In reactie op: Jasper 19 maart 2018 @ 1523.: Als er nu iets onduidelijk is, is het wel de gemiddelde loonstrook. Ik denk dat je tegenwoordig weinig werknemers zal kunnen vinden die niet in staat zijn een pdf te downloaden van een website EN wel in staat zijn de loonstrook te begrijpen.
Welke eisen gelden bij digitale loonstrookjes? ICTRecht juridisch adviesbureau. Welke eisen gelden bij digitale loonstrookjes? ICTRecht juridisch adviesbureau.
Home / Overheid / Welke eisen gelden bij digitale loonstrookjes? Welke eisen gelden bij digitale loonstrookjes? 17 januari 2012 Door Arnoud Engelfriet. Gaan de loonstrookjes bij uw bedrijf nog steeds op papier? Dat hoeft niet meer. Sinds 2010 biedt de wet de mogelijkheid om de opgave van het loonbedrag, de salarisstrook dus, elektronisch te verstrekken. De werknemer moet daar uitdrukkelijk mee instemmenen, de strook moet op te slaan zijn. Een PDF mailen of via het HRM-portaal verstrekken is dus een goede oplossing. De salarisstrook moest tot 2010 verplicht op papier worden verstrekt, in ieder geval wanneer er iets gewijzigd was ten opzichte van de vorige. Maar om redenen van lastenverlichting voor het bedrijfsleven is de wet aangepast, zodat ook de elektronische loonstrook mogelijk is.

Contacteer ons