Meer resultaten voor wat moet er op een loonstrook staan

   
wat moet er op een loonstrook staan
 
Wat staat er op mijn loonstrook? Rijksoverheid.nl.
Wat staat er op mijn loonstrook? Van uw werkgever krijgt u een loonstrook. Hierop staat een specificatie van uw loon. Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar dat is niet verplicht. U krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van uw eerste salaris. Ook krijgt u een loonstrook als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen. Aan de hand van uw loonstrook kunt u controleren of u het juiste salaris heeft gekregen. Op uw loonstrook staan de volgende gegevens.: de bedragen waaruit uw brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld uw basisloon en eventuele prestatietoeslagen.; het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die voor u gelden.; uw naam en de naam van uw werkgever.; de periode waarvoor u betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juli.; het aantal uren dat u werkt. Er geldt 1 uniform loonbegrip. De Belastingdienst gebruikt de term Loonbegrip als basis voor de loonheffingen die uw werkgever betaalt aan de Belastingdienst. Het uniforme loonbegrip geldt voor de loonheffingen.: loonbelasting/premie volksverzekeringen AOW, Anw, Wlz.; premies werknemersverzekeringen WW, WIA.; Belastingdienst / BelastingTelefoon. 1400 Bel Informatie Rijksoverheid.:
Kan ik een loonstrook eisen van mijn werkgever? Intermediair.nl.
Roels werkgever weigert hem een loonstrook te verstrekken waar zijn salaris op staat. Kan hij dat eisen? Wat moet er verplicht volgens de wet op een loonstrookje staan? Advocaat Diana Simons geeft antwoord. Roels werkgever weigert hem een loonstrook te verstrekken waar zijn salaris op staat.
Wat Wat staat staat er er op op je je loonstrookje? loonstrookje? Gewoon Gewoon Over Over Geld. Geld.
Hoe moet je een loonstrookje lezen? Meer over dit onderwerp. Salaris 2014 Je loonstrookje: wat kun je verwachten? Onderzoek Een derde Nederlanders levert salaris in voor baanbehoud collega. Interview Jolanda: Ik zou niet zo snel om salarisverhoging vragen. Interview Joke: Openheid over je salaris kan je ook vérder brengen. Gewoon over geld is een initiatief van Freo. Waarom biedt freo deze service aan? Wonen en hypotheken. Werk en inkomen. Dit artikel valt binnen het thema: Werk en inkomen. Wat staat er op je loonstrookje? Een snelcursus financiën lezen. door Annemijn Coenen. gepubliceerd: 6 december 2013. laatst gewijzigd: 6 december 2013. 26678 keer bekeken. Als je werkt, is je werkgever verplicht om je een loonstrook te geven. Bij sommige werkgevers krijg je dit digitaal, bij anderen op papier. Maar hoe lees je je loonstrookje eigenlijk? Wat staat er op een loonstrook? Loonstrookjes zijn vaak lastig te lezen. Je hebt ze in vele soorten en maten. Op papier zijn er geen vaste regels hoe een strookje eruit hoort te zien, maar er zijn wel een aantal gegevens die op elk loonstrookje staan.
Waar moet een loonstrook aan voldoen? Personeelsadministratie Ondernemen Met Personeel. Goudse logo.
Als hij liever een papieren loonstrook ontvangt, dan moet je hem dus in deze vorm blijven geven. Daarnaast moet hij de digitale loonstrook kunnen opslaan. Op die manier kan hij de loonstrook ook op een later moment raadplegen. Voor de loonstrook bestaat geen verplicht model. Je kunt dus gebruikmaken van een eigen format, bijvoorbeeld dat van je administratiekantoor. Als je de loonadministratie zelf doet, zorgt je salarissoftwarepakket voor de loonstroken. Op de website van salarisverwerker ADP vind je een handig voorbeeld van een loonstrook met een interactieve uitleg. Ken jij de risico's' in jouw branche? Ken jij de risico's' in jouw branche? Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's. Ga voor zekerheid. bijgewerkt op 11 november 2016. Loonbelastingverklaring, wat en hoe? Bruto en netto loon berekenen van personeel. Salarisstrook maken, 4 vragen en antwoorden.
PGGMCO. Wijzigingen loon en loonstrook in 2016 Loon en vakantiegeld Geld PGGMCO.
Hoe hoger het loon, hoe lager de korting en des te meer belasting je dus moet betalen. Dat klinkt misschien vervelend, maar het gevolg hiervan is wel dat het verschil met de inkomstenbelasting, die na afloop van het jaar wordt betaald, over het algemeen kleiner wordt. Het voordeel voor jou is dat je waarschijnlijk minder belasting hoeft bij te betalen. Niet alles wat er in 2016 wijzigt, zie je ook terug op je loonstrook. Zo staan de veranderingen in de toeslagen en ook het effect van de inflatie er niet op. Verder wordt de loonstijging niet aan iedereen in januari al toegekend. Dit is allemaal wel meegenomen in de koopkracht. Je loonstrook is daardoor iets minder gunstig dan de koopkrachtcijfers. Voorbeelden koopkrachtontwikkeling 2016. Het Nibud heeft een handig overzichtje gemaakt met een aantal voorbeeldberekeningen van hoeveel jij er in koopkracht in 2016 op voor of achteruitgaat.
Stap Stap 10 10 Loonstrook Loonstrook aan aan werknemers werknemers geven. geven.
Voor de loonstrook is er geen verplicht model: u gebruikt eigen formulieren. Als u gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, dan is een loonstrook in de meeste gevallen onderdeel van het softwarepakket. Vraag dit na bij uw leverancier. Loonstrook als jaaropgaaf. U kunt de laatste loonstrook van het jaar ook als jaaropgaaf gebruiken. U moet op deze loonstrook dan alle gegevens opnemen die op de jaaropgaaf moeten staan zie paragraaf 13.3.

Contacteer ons